DigiLib Datasheet

Komunikasi:
Datasheet ICL232
Datasheet Max232

Display:
Datasheet LCD16X2 Karakter
Datasheet MC14511B

Driver/Transistor:
Datasheet L298

Mikrokontroler:
Datasheet AT89S51
Datasheet ATmega16(L)
Datasheet ATmega32(L)
Datasheet ATmega8535(L)

Regulator:
Datasheet Regulator-78XX (7805, 7812, 7815)

Sensor:
Datasheet ACS712 (Allegro Current Sensor)
Datasheet HCSR04 (Ultrasonic Modul)
Datasheet LM35
Datasheet SHT11 (Temperature & Humidity Sensor)

Timer:
Datasheet DS1307 (RTC)